Artboard 1

Dünyanın 1 numaralı sperma üreticisi ABS dişi sperma teknolojisi Sexcel hakkında merak edilenler

İkiye ayrılmış spermatozoanın varlığı ve artık payette kalması fertilite'yi etkiliyor mu? Yeni bir ticari sperm dişi teknolojisine ait saha suni tohumlama sonuçları

M. A. Faust, J. Betthauser and A. Storch (ABS Global Inc. DeForest, 53532 USA)

Giriş

Konu

Genetik firmalarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için ticari olarak kullanılabilecek bir sperm cinsiyet ayırma teknolojisi geliştirilmesi.

Teknoloji

  • Platformun kurulması

  • Düşük basınçlı ve devamlı mikro sıvıların akışı

  • ~3.8% DNA farklılığını ayırmak için spermin floresan Bis-benzimide ile boyanması ve lazer ile ayırt edilmesi (dişi hücre daha fazla DNA taşır)

  • Yeni geliştirilen mikroçip ile parlak olanların tespiti

  • İstenmeyen (erkek ve ölü) spermin ikinci lazer ışını ile öldürülmesi (ikiye ayrılması)

Amaç

1. Lazerle ikiye ayrılan spermin ve bunun artık olarak payette bırakılmasının fertiliteye etkisini ölçmek.

2. Lazerle hücre parçalama temeline dayanan yeni cinsiyet belirleme teknolojisinin fertilitesini ölçmek.

Materyal Metod

Lazerle Parçalanmış Spermanın ve Artıkların Fertiliteye Etkisini Ölçme Çalışması (Konvansiyonel Spermada)

- 6 erişkin Holstein boğa

- Gruplar, eşzamanlı alının ejakulatlardan oluşturulmuştur.

- Yüksek doz kontrol grubu (240 payet/boğa)

- Düşük doz kontrol grubu (120 payet/boğa)

- Düşük doz + parçalı sperma ve artıklar (120 payet/boğa)

- 3 × 106 ölü sperm + 2 × 106 işlem görmemiş sperm

- Her ejakulattaki spermin %90’ ı lazer belirleme (dişilik ayrımı) + lazer ikiye ayrılmaya (öldürme) tabi tutuldu.

- Her sperma almadan 1 saat sonra, eşit oranda ikiyi ayrılmış ve işlem görmemiş spermatozoa birleştirildi.

- Düve üreticileri, ortalama 4 aylık periyotta deneme spermalarını kullandı.

  • Taze düvelerin 1. ve 2. tohumlamalarında kullanıldılar.
  • Tohumlamada boğa ve sperma gurubu tesadüf seçildi.


- Gebelik rektal yolla ve yeni tohumlama yapılmaması ile belirlendi.

Materyal Metod

Konu

Artıkların Dişi Spermanın Fertilitesine Etkisini Ölçme Çalışması

- 14 Holstein boğası iki saha denemesinde kullanıldı.

- Gruplar, eşzamanlı alının ejakulatlardan oluşturulmuştur.

  • Yüksek doz dişi olmayan kontrol sperması (Normal)
  • Dişi Sperm + Parçalanmış sperm + Artık
  • Tohumlamalar sırasında gruplar gizlendi


- Denemeler 17 Süt ve Düve çiftliğinde yürütüldü

- Sürüler değişik hava, mevsim, beslenme, yönetim, büyüklük ve üreme programlarına sahiptiler

- Sürülere eşit sayıda payet dağıtıldı (Normal ve Dişi olarak)

- Taze düvelerin 1. ve 2. tohumlamalarında kullanıldılar

- Gebelik rektal yolla ve yeni tohumlama yapılmaması ile belirlendi

Veriler ve Tartışma

1. Ölü Spermin Fertilite Üzerine Etkisi Çalışması

- Beklendiği gibi en yüksek tutma oranı, ilk grupta görüldü.

- Düşük Doz + Artık grubunun tutma oranı Düşük Doz Normal grubu ile benzer bulundu. (P > 0.05)

- Ölü hücrelerin ve lazer parçalamasının artıklarının, fertiliteye herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı bulundu.

2. Artıkların Dişi Spermanın Fertilitesi Üzerine Etkisi Çalışması

- Beklendiği gibi en yüksek tutma oranı, ilk grupta görüldü.

- Düşük Doz + Artık grubunun tutma oranı Düşük Doz Normal grubu ile benzer bulundu. (P > 0.05)

- Ölü hücrelerin ve lazer parçalamasının artıklarının, fertiliteye herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı bulundu

Sonuç

Yeni ticari dişi teknolojisi ile yapılacak ST’lerin fertilitesini etkileyen birincil etkenler;
1) Sürüye bağlı etki ve
2) Payetin içindeki motil spermatozoon sayısı olarak bulundu

Ölü hücreler ve artıkları, tutma oranını etkilememektedir.

Eklentiler

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ